ZNICZ ELEKTRONICZNY ZN-1, ZN-1B


znicz elektroniczny ZN-1           

Dzięki zastosowaniu układu elektronicznego, światło diody imituje płomień palącej się świecy (rozjaśnia się i przygasa ze zmienną częstotliwością) oraz powoduje, że znacznie zmniejsza się zużycie baterii.
Czas działania: 2 miesiące.znicze elektroniczne znicze elektroniczne