FUNKCJE PRZEKAŹNIKÓW CZASOWYCH PCx ...


Opóźnione załączanie
PCx 22, PCx 22-3
PCx 22-8, PCx 22-zp

 

Opóźnione wyłączanie
PCx 23, PCx 23-3
PCx 23-8, PCx 23-zp

 

Praca impulsowa,
rozpoczęcie od przerwy

PCx 22-4

diagram działania-opóźnione załączanie   diagram działania-opóźnione wyłączanie   diagram działania-praca impulsowa, rozpoczęcie od przerwy

Odmierzanie nastawionego czasu Tx następuje po włączeniu napięcia zasilającego. Po jego upływie włącza się przekaźnik wyjściowy.

 

Po włączeniu zasilania włącza się przekaźnik wyjściowy na zadany czas Tx. Po jego upływie przekaźnik wyjściowy się wyłącza.

 

Odmierzanie nastawionego czasu Tx następuje po włączeniu napięcia zasilającego. Po jego upływie włącza się przekaźnik także na czas Tx. Sytuacja ta powtarza się cyklicznie do momentu wyłączenia zasilania.

Praca impulsowa,
rozpoczęcie od załączenia

PCx 23-4

 

Opóźnione załączanie
+ styk bezzwłoczny

PCx 24

 

Opóźnione wyłączanie
+ styk bezzwłoczny

PCx 24-3

diagram działania-praca impulsowa, rozpoczęcie od załączenia   diagram działania-opóźnione załączanie + styk bezzwłoczny   diagram działania-opóźnione wyłączanie + styk bezzwłoczny

Odmierzanie nastawionego czasu Tx następuje po włączeniu napięcia zasilającego - przekaźnik wyjściowy jest włączony. Po jego upływie przekaźnik wyjściowy wyłącza się także na czas Tx. Sytuacja ta powtarza się cyklicznie do momentu wyłączenia zasilania.

 

Odmierzanie nastawionego czasu Tx następuje po włączeniu napięcia zasilającego. Po jego upływie włącza się przekaźnik R2 i pozostaje w tym stanie do momentu wyłączenia zasilania. Przy obecności napięcia zasilania przekaźnik R1 jest stale włączony.

 

Odmierzanie czasu Tx następuje po włączeniu napięcia zasilającego - przekaźnik R2 jest włączony. Po jego upływie przekaźnik R2 się wyłącza i pozostaje w tym stanie do momentu wyłączenia zasilania. Przy obecności napięcia zasilania przekaźnik R1 jest stale włączony.

Sterowany impulsem,
opóźnione wyłączanie

PCx 25

 

Sterowany impulsem,
opóźnione załączanie

PCx 25-2

 

Do współpracy z czujnikiem
indukcyjnym

PCx 25 PCID-P

diagram działania-sterowany impulsem, opóźnione wyłączanie   diagram działania-sterowany impulsem, opóźnione załączanie   diagram działania-do współpracy z czujnikiem indukcyjnym

Po włączeniu zasilania przekaźnik wyjściowy jest wyłączony. Dopiero po zadziałaniu przycisku S przekaźnik wyjściowy się włącza na ustawiony czas. Po jego upływie przekaźnik wyjściowy się wyłącza i pozostaje w tym stanie do czasu podania kolejnego impulsu.

 

Po włączeniu zasilania przekaźnik wyjściowy jest wyłączony. Po zadziałaniu przycisku S rozpoczyna się odliczanie ustawionego czasu. Po jego upływie przekaźnik wyjściowy się włącza.

 

Po włączeniu zasilania przekaźnik wyjściowy jest wyłączony. Po podaniu impulsu z czujnika indukcyjnego następuje włączenie przekaźnika wyjściowego i odliczanie ustawionego czasu Tx. Po jego upływie przekaźnik wyjściowy się wyłącza i pozostaje w tym stanie do czasu podania kolejnego impulsu.


  Funkcje przekaźników czasowych PCx ...  

[872kB]


przekaźniki czasowe przekaźniki czasowe